Heel gemeente Maassluis omgevingsbewust aan het werk

Maassluis verandert(!) en wil graag dat alle medewerkers en bestuurders omgevingsbewust leren werken. De gemeente Maassluis maakt een organisatieontwikkeling door; de structuur van de organisatie verandert en stelt nieuwe eisen aan medewerkers. Het contact met de omgeving gaat een belangrijkere rol spelen. Publiec heeft een op maat gemaakt traject ontwikkeld zodat omgevingsbewust werken (Factor-C) een ‘mindset’ …

lees meer

Omgevingsbewust tot een communicatievisie komen

Bij de gemeenten Beverwijk, SED (Stedebroeck, Enkhuizen en Drechterland) en bij Zoeterwoude begeleiden wij het proces om tot een communicatievisie of communicatiebeleidsplan te komen. In het proces betrekken wij de bewoners, ondernemers, partners, interne collega’s en de bestuurders. Soms begeleiden wij de medewerkers om zelf het gesprek met de omgeving te voeren, soms bedenken wij …

lees meer

Organisatie communicatief ontwerpen

Niet alleen bij beleidsdossiers, maar ook bij organisatieontwikkeling en -ontwerp kan je samen optrekken met de omgeving. De gemeente Smallingerland durfde het aan om samen met externe partijen aan de eigen organisatie te sleutelen.

lees meer

Evaluatie van het samenspraak proces

Voor een groep inwoners én de gemeente Zoetermeer evalueerden we het proces van samenspraak rondom De Balijhoeve, een stadsboerderij waar nieuwe plannen voor bedacht moesten worden.

lees meer