Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Publiec, waaronder de opdrachten en werken worden geleverd, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 63680610. In ieder offerte wordt naar deze voorwaarden verwezen. Daarom vermelden we onze voorwaarden ook op onze website; u vindt ze hier .

Publiec is aangesloten bij de vereniging voor communicatie Logeion. Ook staat Publiec geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (crkbo).

Klachtenregeling

Publiec doet er alles aan om de opdracht volgens de wensen van de opdrachtgever te vervullen, en de beste kwaliteit te bieden. Daar kunt u op vertrouwen en daarover houden wij uiteraard tijdens de opdracht contact met u. Maar mochten er toch klachten zijn over het geleverde product, dan kunt u hierover binnen vier weken na het ontstaan ervan een schriftelijke klacht indienen. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Binnen vier weken ontvangt u hierover bericht en wordt de klacht indien mogelijk verholpen. Wanneer de klacht nog niet naar wens is verholpen, bestaat de mogelijkheid om een onafhankelijke derde in te schakelen die hiervoor is aangewezen, te weten Arnout de Jong, zijn advies is bindend. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan treedt artikel 12 van onze algemene voorwaarden in werking.