Monika Rouw over de Leergang Faciliteren: ‘Fijn dat ik digitaal aanwezig kon zijn’ De Leergang Faciliteren vond plaats in de Machinehal van het Vakwerkhuis in Delft. Monika koos er voor om, na aanscherping van de coronamaatregelen, de training digitaal bij te wonen. Monika is strategisch communicatieadviseur bij Regio West-Brabant en vertelt graag over deze moderne …

lees meer

Eerste hulp bij online-participeren

Op 15 mei volgde ik een webinar uit een interessante reeks van Democratie in Actie (onderdeel van lokale-democratie.nl). Centraal stond dit keer de vraag: Aan de slag met digitale inspraak en participatie in Coronatijd. Wat kunt u leren van andere organisaties die al ervaringen hebben opgedaan, om snel aan de slag te kunnen gaan? Van …

lees meer

5 inzichten van participatie in leefomgeving

Lorraine de Ploeg geeft diverse trainingen voor Publiec. Ze deelt hieronder graag vijf recente inzichten rond participatie. Op  5 maart was ik aanwezig bij een masterclass over een onderzoek dat GovernEUR deed op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de kennisbasis voor participatie in de fysieke leefomgeving. In de boeiende rapportage van …

lees meer

Eerste Kamer verplicht participatiebeleid

Eerste Kamer heeft besloten dat gemeenten, provincies en waterschappen verplicht participatiebeleid moeten opstellen in het kader van Invoeringsbesluit Omgevingswet. Publiec is specialist op het gebied van organisaties helpen om in samenspraak met bewoners en de interne organisatie tot een participatiebeleid te komen. Eerder gingen we aan de slag voor en met de gemeenten Beverwijk, Zoeterwoude, …

lees meer

Open gesprek wordt spannender

Dat een open gesprek steeds spannender wordt voor veel medewerkers bij de overheid is volgens het trendrapport voor overheidscommunicatie ‘Iedereen aanzet’ o.a. een gevolg van een onder oppervlakte aanwezig ongenoegen en wantrouwen van veel inwoners tegenover de overheid. Tel daar de toenemende druk vanuit de pers en de publieke opinie bij op en je hebt …

lees meer

Waarderend onderzoeken: door welke lens kijk jij?

In dit artikel neemt Regina van de Berg je mee in het waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry). De kracht van verhalen en waarderende gesprekken uit deze methode brengen positieve veranderingen teweeg bij teams en in organisaties. Regina verzorgt voor Publiec trainingen en sessies in waarderend onderzoeken en in Factor-C; omgevingsbewust werken. Waarderend onderzoeken: door welke lens …

lees meer

Met lef naar een communicatieve organisatie in zes stappen!

Als gemeente of overheidsorganisatie ervaar je het vast: er ontstaan nieuwe verhoudingen tussen de overheid en de samenleving. De trends in overheidscommunicatie en rapportages zoals die van de Nationale Ombudsman laten duidelijk zien dat samenwerken met de omgeving essentieel is. De transitie in het Sociaal Domein en de komst van de Omgevingswet die in 2021 …

lees meer

Trendrapport 2019: iedereen aan zet

Het is belangrijk om te volgen welke trends er spelen in overheidscommunicatie en deze los te laten op je eigen organisatie. Zo kun je pro-actief je positie innemen als communicatie-adviseur. Het rapport ‘Iedereen aan zet; de trends voor overheidscommunicatie 2019’ geeft een beeld van de trends die van invloed (kunnen) zijn op de communicatie bij de …

lees meer