Met lef naar een communicatieve organisatie in zes stappen!

Als gemeente of overheidsorganisatie ervaar je het vast: er ontstaan nieuwe verhoudingen tussen de overheid en de samenleving. De trends in overheidscommunicatie en rapportages zoals die van de Nationale Ombudsman laten duidelijk zien dat samenwerken met de omgeving essentieel is. De transitie in het Sociaal Domein en de komst van de Omgevingswet die in 2021 …

lees meer

Trendrapport 2019: iedereen aan zet

Het is belangrijk om te volgen welke trends er spelen in overheidscommunicatie en deze los te laten op je eigen organisatie. Zo kun je pro-actief je positie innemen als communicatie-adviseur. Het rapport ‘Iedereen aan zet; de trends voor overheidscommunicatie 2019’ geeft een beeld van de trends die van invloed (kunnen) zijn op de communicatie bij de …

lees meer