‘Dilemmalogica is een manier om bij (vermeende) spanningen gedeelde grond te betreden’

Waar overheid is, is vaak ongemak. Bewoners en ondernemers ervaren dit of het nu om de komst van een windmolen gaat, de komst van nieuwkomers, sociale invulling van accommodaties, vergunningverlening, de woningopgave of het inrichten van een speelveldje. De overheid bemoeit zich immers alleen met zaken die niet vanzelf gaan.

Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen bij complexe opgaven zich herkennen in wat de overheid wel of niet doet. En vooral wat is de reden is van het handelen van die overheid? Het antwoord kan zijn: door contact te maken over het probleem, in plaats van te communiceren bij de oplossing.

Dilemmalogica is een nieuwe techniek die helpt je:
– de logica te zien: kijk je naar de polen of kijk je naar wat ertussen zit en hoe je daarop kunt handelen
– de dilemma’s op tafel te leggen en hoe je de organisatie of je bestuurder adviseert
– als bestuurder om te gaan met die dilemma’s
– het verhaal te formuleren waarmee je recht doet aan de diverse belangen

In een workshop van 4 uur ontdekken we met deze techniek (voor jouw casus) wat er voor de stakeholders echt toe doet. Dat legt een basis voor meer begrip bij de bewoners/ondernemers maar ook bij de overheid. De focus verschuift naar: Wat kan wél?

Vooral in het begin van een opgave komt dilemmalogica van pas. Als opgaves zich als dilemma aandienen ontstaat vaak de behoefte op om spanningen uiteen te rafelen, op zoek naar iets gemeenschappelijks. We laten dan in dilemmalogica als bestuurders en ambtenaren bij de overheid onze eigen oplossing los. We gaan eerst aansluiting zoeken bij de zorgen, issues en zienswijzen die bij inwoners of andere spelers rond een onderwerp leven. In het contact daarover kan bereidheid ontstaan om het met elkaar te hebben over afwegingen en processtappen. Door te ontdekken wat er voor een ander écht toe doet laten we een nieuw en gedeeld perspectief op de zaak ontstaan.

Dilemmlogica is bij de Rijksoverheid ontwikkeld en Publiec heeft dit doorontwikkeld en vertaalt dit door naar andere overheden.

Voor wie en wanneer
Dilemmalogica is ontwikkeld voor iedereen die meer werk wil maken van contact bij lastige, complexe opgaven. Communicatieadviseurs, woordvoerders, beleidsadviseurs en projectleiders dus. Zwemmen leer je niet op het droge je moet het doen, pas dan ervaar je hoe een goede voorbereiding maakt dat jet het gesprek effectief vorm kunt geven.

De workshop duurt 4 uur en we gaan aan de slag met jullie eigen casuïstiek. Geef je op via www.publiec.nl! Deze workshop kun je je individueel voor inschrijven of met je collega’s, dan geven we de training in-company.

Trainer
Diane Bergman heeft een bijdrage geleverd aan het doorontwikkelen van deze techniek en past het principe toe in haar dagelijks werk. Diane faciliteert en speelt een actieve rol in het op gang brengen van de dialoog voor effectieve communicatie en participatie. “Ik combineer wat mensen beweegt, met de veranderingen die nodig zijn”. Diane is een open en positieve persoonlijkheid en zij maakt zaken bespreekbaar en biedt handelingsperspectief om anders te gaan werken. Zij levert ‘doenvermogen’ en resultaten op communicatie. En zij daagt mensen uit om met elkaar over de grenzen van het eigen werkveld heen verantwoordelijkheid te nemen voor resultaat. Diane is verbonden aan Publiec en verzorgt onder de training Factor-P(articipatie). Met 12 jaar raadservaring kent ze ook het politieke speelveld van binnenuit.

details

data
    Tijd
    Van 9.30 tot 14.00 uur
    Kosten
    € 595,-