Deze training Factor-C  én Factor-C aanpak hebben zich bewezen als praktische methode voor beleidsmakers en projectleiders en communicatieprofessionals. Maar waar bestuurders en leidinggevenden ook vanaf moeten weten! Zij leren in hun werk met communicatie- en participatievraagstukken om te gaan. Je doorloopt de stapsgewijze aanpak en past alles direct toe op hun eigen werk. Theorie wordt altijd gecombineerd met praktijk.

Wat leer je?

Aan het einde van de cursus kan je zelf in je eigen praktijk met de stappen van Factor-C aan de slag.
Je weet hoe je een omgeving in kaart brengt, hoe je een kernboodschap formuleert en hoe je een communicatieplanning maakt, waarbij je breder kijkt dan de middelen van de eigen organisatie. Je leert hoe je deze stappen via een goede samenwerking tussen beleids- en communicatieprofessionals vormgeeft.

Vaste onderdelen in het programma zijn:

 • de context in een ambtelijke organisatie (waarin het model de Cascade wordt behandeld)
 • helderheid over de opdracht, het doel, het gezamenlijke vertrekpunt en de fasering helder
 • het gestructureerd in kaart brengen van de beleids- of projectomgeving, het krachtenveld
 • het formuleren van een aansluitend kernverhaal
 • het maken van een kalender waarin het contact met de buitenwereld van de juiste momenten en aansluitende (communicatie- en participatie)instrumenten en netwerken wordt voorzien

Wat is Factor-C?

Mensen in de omgeving willen eerder betrokken worden bij beleid en projecten. Ze dragen (ervarings)kennis en suggesties aan; communicatief beleid is daarmee vaak ook beter beleid. Maar hoe maak je daar optimaal gebruik van? Hierover is uitgebreid gesproken met beleidsmakers en projectleiders bij de Rijksoverheid, de gemeenten en provincies. Daaruit kwam naar voren: verschillende communicatie- en participatievraagstukken kunnen door beleidsmakers of projectleiders zelf worden opgelost, mits ze daar een handreiking bij krijgen, hoe ze dat moeten doen. Factor-C is door Publiec doorontwikkeld en we blijven aansluiten op actualiteiten, samen met de overheden en deskundigen.

Factor-C is een werkwijze met concrete ‘tools’ die beleidsmakers en andere inhoudelijke mensen helpt hun communicatiekracht te vergroten en meer omgevingsbewust te werken. Het is een groot voordeel dat inhoud en communicatie minder gescheiden worden van elkaar; aparte communicatieplannen worden niet meer gemaakt. De communicatieaanpak is integraal onderdeel van het beleids- of projectvoorstel (en daarmee ook van de besluitvorming).

Incompany of individueel inschrijven

Je kunt je individueel voor de tweedaagse training via deze site inschrijven. Je krijgt door de samenstelling van de groep ook inzicht hoe andere overheden met het vraagstuk omgevingsbewust werken omgaan.

Het is uiteraard mogelijk om een Factor-C leertraject op maat voor je eigen organisatie te ontwikkelen. Publiec doet dat graag en vaak. De kosten per deelnemer vallen vaak aanzienlijk lager uit bij zo’n maatwerktraject. Bovendien kunnen we met eigen cases aan de slag en sluiten we aan bij werkwijzen die al gebruikt worden in de organisatie. Veel overheden kozen voor een incompany traject met Publiec.

Incompany  bieden we deze training fysiek en online aan of een combinatie van deze twee. Neem contact met ons op over de mogelijkheden. We brengen dan een offerte voor je uit.

Jarenlange ervaring

Publiec is de enige aanbieder met meer dan 15 jaar ervaring met de Factor-C aanpak bij grote en kleinere gemeenten, provincies, rijksoverheid, kennisinstellingen en waterschappen. Deze ervaring zetten we in tijdens de cursus.

 

 

details

data
 • 23 Mei '24,
  6 Juni '24
 • 4 & 11 Juli '24
 • 12 September '24,
  3 Oktober '24
 • 21 & 28 November '24
Kosten bij individuele inschrijving
€ 995,- inclusief btw. (Logeion leden 15% korting)
Incompany, met uw team of collega's - vraag een offerte aan
2 dagen bij u op locatie
Trainer(s)
Esther Holster, Fabiënne Buiijng, Diane Bergman of Christian Scheres
Materiaal
Digitaal werkboek inbegrepen
Locatie en tijd
De training vindt plaats in Delft van 9.30 tot 17.00 uur
Online: 3 dagdelen van 9.30 - 13.30 uur
Je past Factor-C toe op je eigen casus en kunt tussendoor gebruik maken van het spreekuur.