Onze visie

Wij zijn specialist op het gebied van non-profit en overheidscommunicatie. Want dat het een specialisme is daar zijn we van overtuigd. De maatschappelijke dialoog organiseren, het ontwikkelen van een communicatiestrategie bij beleidsdossiers, woordvoering namens het bestuur richting de stad of bedenken én uitvoeren van communicatie bij projecten met een kop en een staart. Het vraagt om specifieke kennis over de rol en positie van de overheid of non-profit organisaties, met aandacht voor de politiek-bestuurlijke context en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Denktank ‘omgevingsbewust werken’

Publiec heeft de denktank ‘omgevingsbewust werken’ opgericht. De deelnemers brengen kennis en ervaring mee vanuit diverse hoeken. Guido Rijnja vanuit het Rijk, Coen Helderman uit Nieuwegein, Sharon Buijs bij COA en Carola de Vree uit Rotterdam. Met elkaar bespreken we trends en ontwikkelingen door actuele communicatievraagstukken uit de overheidspraktijk te delen. Deze kennis neemt ieder mee naar zijn eigen werkgebied. Publiec neemt het mee naar de Proeftuin Factor-C en in haar aanbod naar de diverse overheden.

Publiec

Esther Holster

Directeur Publiec

Esther is trainer, interim manager, adviseur, coach en facilitator. Als eigenaar van Publiec zorgt ze altijd voor een passende trainer of begeleider voor de verschillende vraagstukken. Ze wordt enthousiast als ze mee kan denken over visie en organisatieontwikkelingen waarbij omgevingsbewust werken haar uitgangspunt is.

estherholster@publiec.nl

Lena van Gastel

Strategisch adviseur

Lena heeft specifieke ervaring met het (vernieuwend) organiseren van de dialoog met stakeholders, is ervaren scrum gebruiker en begeleider van 'Factor-B' sessies met bestuurders.

Lorraine de Ploeg

Adviseur, trainer en facilitator

Lorraine adviseert bij gemeente Rijswijk over leren, ontwikkelen en innoveren en helpt teams bij het ontdekken en inzetten van talenten en omgevingsgericht samenwerken. Zij verzorgt Factor-C;
omgevingsgericht werken trainingen voor beleidsmakers en
projectleiders. Zij is allround Ynnovator en maakt gebruik van haar facilitatorskills. Haar vakkennis en praktijkervaring deelt ze graag vanuit het idee om samen slimmer samenwerken te verspreiden.

Noëlle van der Hagen

Gespreksbegeleider, trainer en coach. Medeauteur van het boek Advieskunst, de interne adviseur in positie.

Haar stijl kenmerkt zich door enthousiasme, empathie en een concrete, praktische aanpak. Zij stemt de inhoud van haar begeleiding voortdurend af op de leervragen van individuen en de groep. Haar focus ligt op de onderliggende overtuigingen, waarden en persoonlijkheid die het gedrag van deelnemers sturen, om zo met hen aanknopingspunten te vinden voor effectiever gedrag.

Regina van de Berg

Adviseur, trainer en facilitator

Regina is een veelzijdig trainer en facilitator. Gepokt en gemazeld in de gemeente- en waterschapswereld heeft ze veel medewerkers vertrouwd gemaakt met omgevingsbewust werken met Factor-C. Regina brengt ook de expertise waarderend onderzoeken in, zij verzorgt proeverijen en trainingen in storytelling en ze is (tekst) schrijver. Regina coacht en inspireert graag, is creatief en daadkrachtig.

Marije van den Berg

Trainer

Marije is een ervaren en enthousiasmerende trainer, die sinds enige tijd ook voor Publiec trainingen over (overheids)participatie, communicatie en Factor-C verzorgt. Ook geeft ze masterclasses voor bestuurders en gemeenteraden, over hun rol bij participatie en initiatieven van inwoners.

Erik Reijnders

Adviseur en trainer

Erik is een gedreven pionier in communicatie. Hij verzorgt voor en met Publiec al jaren de Leergang Faciliteren van de Factor C. Dat begeleiden van groepen past bij zijn interactie-visie op communicatie waarover hij veelvuldig publiceerde.

Jonas Bouwmans

Procesbegeleider

Jonas is een communicatiestrateeg en procesbegeleider die gespecialiseerd is in lastige opgaven samen behapbaar en communicatief maken. Zijn uitvalsbasis is de gemeente Amsterdam. Daar heeft hij Factor C en daarop gebaseerde werkwijzen laten landen en groeien, als trekker, trainer en ontwikkelaar.

Bas Douma

Trainer en inspirator

Bas Douma is een ervaren consultant communicatie, inspirator Circulair Economie én gecertificeerd Scrum Master. Voor Publiec verzorgt hij de workshops ‘Omgevingsbewust circulair’ en ‘Scrum in de praktijk’.

Johan Olie

Trainer en acteur

Johan Olie heeft al meer dan 15 jaar ervaring als trainer. Hij heeft een achtergrond in de theaterwereld, onder andere als dramadocent. Hij is vervolgens zelfstandig trainer geworden, en combineert zijn ervaring als acteur met zijn trainersrol.

Christian Scheres

Strateeg en trainer

Christian is een ervaren procesbegeleider, met een scherp oog voor relaties en verhoudingen tussen mensen. Ze stuurt op inhoud maar ook op sfeer en interactie. Christian begeleidt ook organisatieopstellingen.

Rijk van Ark

Trainer en interim manager

Rijk neemt met flair en enthousiasme managers en bestuurders mee tijdens bijeenkomsten en trainingen. Centraal staat altijd de sturing op communicatie- en beleidsvraagstukken, en de (voorbeeld)rol van bestuur en management daarbij.

Sabine Natrop

Trainer en facilitator

Sabine is communicatieadviseur bij gemeente Oegstgeest. Zij zet zich met veel enthousiasme in voor Factor-C, als trainer en facilitator voor beleidsmedewerkers en projectleiders.

Diane Bergman

Trainer en facilitator

Diane faciliteert en speelt een actieve rol in het op gang brengen van de dialoog voor effectieve communicatie en participatie. "Ik combineer wat mensen beweegt, met de veranderingen die nodig zijn". Diane is een open en positieve persoonlijkheid en zij maakt zaken bespreekbaar en biedt handelingsperspectief om anders te gaan werken. Zij levert ‘doenvermogen’ en resultaten op communicatie. En zij daagt mensen uit om met elkaar over de grenzen van het eigen werkveld heen verantwoordelijkheid te nemen voor resultaat. Ze verzorgt onder andere de leergang 'Participatie-expert; daar is toch iedereen van?' voor Publiec

Anouk de Regt

Trainer

Anouk ontwikkelt met behulp van de CASI-methodiek strategieën voor campagnes voor gemeente Amsterdam. Daarnaast geeft zij als gedragsdeskundige ook communicatie- en beleidsadvies op diverse onderwerpen. Met veel enthousiasme geeft zij in trainingen inzicht over hoe mensen keuzes maken en hoe je deze keuzes kan beïnvloeden.

Daarnaast neemt ze je stapsgewijs mee in de toepassing van de CASI-methodiek. Door de combinatie van haar vakkennis en praktijkervaring kan zij in de trainingen de theorie goed koppelen aan praktische voorbeelden. Dit helpt de deelnemers bij het begrijpen en onthouden van de materie.

Ingrid Bergs

Organisatiecoach, procesbegeleider en trainer

Ingrid traint in verbindend communiceren en omgevingsbewust werken. Zij begeleidt om te komen tot resultaatgerichte aanpakken, benutting van potentieel en borging van leer- en ontwikkelthema’s. Ingrid werkt volgens gedachtengoed van Factor C, Deep Democracy, Waarderend Onderzoek, ACT, NLP, Agile Scrum, Geweldloze Communicatie, Tachles en Systemisch Transitiemanagement.

Maarleen Aarden

Trainer | begeleider | coach

Maarleen zet zich met haar enthousiasme, haar creativiteit en haar nieuwsgierigheid verbindend in bij de trainingen en trajecten waar zij bij betrokken is. Ze heeft oog voor wat mensen bezighoudt en speelt daar goed op in, ze zet mensen in hun (communicatieve) kracht! Met ruim 16 jaar ervaring als o.a. coördinator, trainer, coach en senior-communicatieadviseur bij de Rijksoverheid zet Maarleen zich nu bij Publiec in met veel enthousiasme als trainer Factor-C. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de E-learning Factor-C voor diverse overheden. Ze weet daarbij haar nieuwsgierigheid zorgvuldig te combineren met mensgerichtheid. Het verbinden van kennis (ook zeker op het gebied van [beeld]taal) aan mensen en mensen onderling geeft haar energie die ze overbrengt naar een groep. In haar werk bedenkt zij vaak onverwachte oplossingen voor uitdagingen en brengt deze op een enthousiaste manier over.

Fabienne Buijing

Fabienne heeft jarenlange ervaring bij Gemeente Rotterdam als communicatiestrateeg, leidinggevende en verandermanager. Haar deskundigheid ligt vooral op het gebied van interne gemeentebrede veranderopgaves.
Daarnaast is zij al 13 jaar een enthousiast Factor-C trainer en facilitator. Fabienne heeft Factor C binnen Gemeente Rotterdam de laatste drie jaar weer stevig op de kaart gezet en zo’n 170 collega’s getraind. Zij geeft de Factor C trainingen zowel fysiek als online. Ook treedt zij op als facilitator bij programma-, project- en beleidsteams om Factor C en de verschillende instrumenten direct toe te passen in het werk.