Participatie, wat verstaan we eronder en hoe pak je dat aan? Het is vaak ook wel spannend hoe je dat aanpakt en wat je met de uitkomsten kunt doen. Tijdens de training ‘Participatie-expert; daar zijn we toch allemaal van?’ gaan we in op vormen van participatie en waarom we doen aan participatie en zeggenschap? We besteden aandacht aan of iets proces- en waardegedreven is en wat we verstaan onder top-down, bottum-up en community-up. Ook bespreken we wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft in een participatieproces. Maar ook: hoe borg je participatie? Je leert ook hoe je vanuit de opgave blijft werken. En we gaan in op het interne en externe proces en de rol van de bestuurders. Inclusie en representatief handelen en democratische waarden komen aan bod. En we gaan in op jouw rol, als participatie-expert. Hoe doe ik dat dan met oog op: standaarden/maatwerk of bijvoorbeeld online/offline. En welke participatievormen kun je inzetten? Hoe stel ik kaders? En we oefenen met hoe je dan in dialoog gaat tijdens een participatieproces.

Tijdens deze training ga je aan de slag met eigen casuïstiek, bespreken we diverse voorbeelden, komen diverse theorieën voorbij en veel praktijkervaring. Of we de training online of fysiek (of hybride) verzorgen, maakt niet uit voor de werkvormen en manier waarop we de training geven. We gebruiken inspirerende en energieke vormen en materialen. Onze trainers brengen veel vanuit hun praktijkervaring en kennen vele manier waarop je kunt leren.

Hoe kun je het toepassen?
De training is geschikt voor projectleiders, beleidsmedewerkers en teams Communicatie. Participatie is op dit moment een ‘hot’ onderwerp, door de komst van de Omgevingswet. Een wet waarmee de overheid de regels voor ruimtelijke projecten eenvoudiger maakt om bijvoorbeeld straks makkelijker van start te gaan met bouwprojecten. Die nieuwe regels zorgen voor een snellere besluitvorming en een bevordering van de participatie. Verantwoordelijkheden verschuiven van de overheid naar initiatiefnemers. Hierdoor komen er ook flink wat organisatorische veranderingen om de hoek kijken. Hoe ga je het gesprek aan als toch alle actoren weer naar de overheid kijken? Alle overheden moeten participatiebeleid opstellen of bijstellen!

“De overheid is voor wat over is. De rest is aan de samenleving…”
Bij Publiec is participatie niet ‘hot’, we doen dit natuurlijk al jaren! Maar om de participatie-expert binnen overheden handvaten en een basis te bieden, geeft Publiec de training ‘Participatie-expert; dat moeten we toch allemaal zijn?’. We geven antwoord op bovenstaande vragen, maar gaan ook in op hoe je participatie van iedereen in een overheidsorganisatie maakt én hoe je bewoners en ondernemers er van ‘laat zijn’. “De overheid is voor wat over is. De rest is van de samenleving”: aldus een van de trainers Diane Bergman. Het doel is om het overheidsdeel dan dus zo klein mogelijk te maken. Hoe krijg je bewoners in beweging en hoe ondersteun je dat als overheid? Hoe zet je bewoners en initiatiefnemers ‘aan’ en ondersteun je dat als overheid?

 

 

details

data
  • 15 April '21,
    11 & 25 Mei '21,
    8 Juni '21
Trainers
Diane Bergman en Esther Holster
Op locatie (3 dagen van 9.30-15.30 uur)
Incl. tussentijdse coaching, lunch, intake en digitaal materiaal
Online (4 x een dagdeel)
Incl. tussentijds spreekuur en coaching, intake en digitaal materiaal
Prijs
€ 1395,-