In de training ‘Participatie in de energietransitie’ leer je hoe transities werken en hoe je dit energievraagstuk aanpakt. De energietransitie is een zeer ingrijpende verandering voor de samenleving. De transitie zal zichtbaar en voelbaar worden in de directe leef-, woon- en werkomgeving, tot achter de voordeur.

Een succesvolle energietransitie vereist in alle stadia van het beleids- en uitvoeringsproces een optimaal samenspel en intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen.

Wat leer je?

  • Je krijgt inzicht in hoe transities werken en gaat in op de thema’s complexiteit, verantwoordelijkheid en gedragsverandering.
  • Je leert hoe je met je collega’s, bestuurders, bewoners, ondernemers en initiatiefnemers het energievraagstuk aanpakt.
  • Je leert hoe je het krachtenveld, de rollen en de verantwoordelijkheden (met Factor-C) inzet.
  • Je onderzoekt wie verantwoordelijk is en welke rol jij en de ander hebben.
  • Je leert hoe je inspeelt op het gedrag van zowel de interne als de externe omgeving.

Voor wie is de training bedoeld?

Deze training is voor beleidsadviseurs, projectleiders, programmamanagers en communicatieprofessionals.

Wat is de inhoud van de training?

De basis voor de training is een onderzoek van Publiec samen met een student van de TU Delft.
Uit dit onderzoek blijkt dat duurzaamheidambities vaak hoog zijn en ver in de toekomst liggen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat tijdens het samenspel binnen de energietransities drie grote thema’s een rol spelen:

  • Omgaan met complexiteit (het is intern en extern complex, qua materie maar bijv. ook qua organisatie)
  • Bewustzijn van verantwoordelijkheid (wie heeft welke rol en wie voelt urgentie?)
  • Succesvolle strategieën voor gedragsverandering (duurzaam denken is niet duurzaam doen)

In drie dagdelen werk je aan deze drie thema’s. Met praktijkvoorbeelden, theorie en oefeningen leer je hoe je de juiste afwegingen maakt om tot een zorgvuldig proces te komen in een heldere opgave en organisatie van je (deel)project.

Je ervaart hoe je met kennis, verbinding, doorzettingsvermogen en lef de vertaalslag maakt naar de praktijk.

In de training komen ook actuele ontwikkelingen en toepassingen op het vlak van werkvormen en participatie aan bod. Denk aan burgerraden, Joint Fact Finding en Mediation.
Publiec is specialist in omgevingsbewust werken, waar onder andere de methodieken CASI en Factor-C onder liggen. Dit komt ook terug in de training.

Over de trainers

Christian Scheres werkt sinds 2013 bij Publiec als trainer Factor C. Ze kent de praktijk van duurzame opgaven door haar werk als communicatiestrateeg en procesbegeleider bij het programma duurzaam van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij was trekker van participatie rondom de RES 1.0 Arnhem-Nijmegen. Christian is een ervaren facilitator en mediator en verbindt met haar enthousiasme mensen aan de duurzame opgave.

Bas Douma is al langere tijd verbonden aan Publiec, onder andere met de training Scrum. Als zelfstandig interimmanager en -adviseur is hij ervaren in het publieke domein, zeker waar het gaat om complexe opgaven rondom duurzaamheid en in de ruimtelijke sector.

Anouk de Regt is gedragsdeskundige en geeft communicatie- en beleidsadvies op diverse onderwerpen. Ze ontwikkelt met behulp van de CASI-methodiek strategieën voor campagnes voor gemeente Amsterdam. Sinds 2021 geeft Anouk voor Publiec trainingen over gedragsverandering.

Esther Holster is directeur van Publiec en ondersteunt sinds 2008 overheden bij  vraagstukken op het gebied van omgevingsbewust werken. Zij stond samen met Julia van Liemt aan de wieg van deze training.

Wil je verdieping na deze training?

Na deze training kan je verdiepende modules kiezen zoals Factor-C, Dialoog (hoe ga je het goede gesprek aan met de omgeving), het kernverhaal (welk verhaal hoort bij de transitie), Factor-P (structurele aanpak voor participatie), maar ook Joint Fact Finding of Gedragsverandering.

 

Praktische zaken

De training bestaat uit drie dagen van vier uur.
De training vindt op locatie of online plaats. Je kunt je individueel inschrijven  of als team incompany meedoen.

details

Trainers
Christian Scheres, Anouk de Regt, Bas Douma en een aantal specialisten op het gebied van duurzaamheid en gedragsverandering
Kosten: € 995,- per persoon (incompany is de prijs anders)
Datum
vanaf januari 2024
Duur
3 dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur