Deze cursus én aanpak hebben zich inmiddels bewezen als praktische methode voor beleidsmakers en projectleiders en communicatieprofessionals; zij leren in hun werk met communicatie- en participatievraagstukken om te gaan. De deelnemers doorlopen de stapsgewijze aanpak en passen alles direct toe op hun eigen werk. Theorie wordt altijd gecombineerd met praktijk. Vaste onderdelen in het programma zijn: het gestructureerd in kaart brengen van de beleids- of projectomgeving, het formuleren van een aansluitend kernverhaal en het maken van een kalender waarin het contact met de buitenwereld van de juiste momenten en (communicatie)instrumenten en netwerken wordt voorzien.

Incompany (data plannen we samen met je in) en via open inschrijving bieden we deze training fysiek en online aan of een combinatie van deze twee. Fysiek is de training twee dagen van 9.30-16.30 uur.

Online vindt de training plaats in 3 dagdelen, in de ochtend vanaf 9.30 uur. Tussendoor zijn er ‘spreekuren’ en werk je met het digitale werkboek, een digitaal theorieboek, een online platform en  met video-instructies. Wat heb je nodig bij online: stabiele internetverbinding, een stille werkplek om een dagdeel mee te kunnen doen, tijd om opdrachten te maken in het digitale werkboek en tijd om gebruik te maken van het ‘spreekuur’ met onze trainer.

Wat is Factor-C?
Mensen in de omgeving willen eerder betrokken worden bij beleid en projecten. Ze dragen (ervarings)kennis en suggesties aan; communicatief beleid is daarmee vaak ook beter beleid. Maar hoe maak je daar optimaal gebruik van? Hierover is uitgebreid gesproken met beleidsmakers en projectleiders bij de Rijksoverheid, de gemeenten en provincies. Daaruit kwam naar voren: verschillende communicatievraagstukken kunnen door beleidsmakers of projectleiders zelf worden opgelost, mits ze daar een handreiking bij krijgen hoe ze dat moeten doen. Factor-C is een werkwijze met concrete ’tools’ die beleidsmakers en andere inhoudelijke mensen helpen hun communicatiekracht te vergroten en meer omgevingsbewust te werken. En het is een groot voordeel dat inhoud en communicatie minder gescheiden worden van elkaar; aparte communicatieplannen worden niet meer gemaakt. De communicatieaanpak is integraal onderdeel van het beleids- of projectvoorstel (en daarmee ook van de besluitvorming).De vaste onderdelen die in Factor-C een plek hebben gekregen zijn: analyseer je Krachtenveld, maak een aansprekend Kernverhaal en bedenk waar de actoren zijn en komen en plan deze in een Kalender.

Resultaten in praktijk brengen
Aan het einde van de cursus kan je zelf in je eigen praktijk met de stappen van Factor-C aan de slag. Je weet hoe je een omgeving in kaart kunt brengen, hoe je een kernboodschap formuleert en hoe je een communicatieplanning kunt maken waarbij je breder kijkt dan de middelen van de eigen organisatie. En hoe je deze stappen via een goede samenwerking tussen beleids- en communicatieprofessionals kunt vormgeven.

Jarenlange ervaring
Publiec is de enige aanbieder met meer dan 11 jaar ervaring met de Factor-C aanpak bij grote en kleinere gemeenten, provincies, rijksoverheid, kennisinstellingen en waterschappen. Deze ervaring zetten we graag in tijdens de cursus.

In company maatwerk
Het is uiteraard mogelijk om een Factor-C leertraject op maat voor je eigen organisatie te ontwikkelen. Publiec doet dat graag en vaak. De kosten per deelnemer vallen vaak aanzienlijk lager uit bij zo’n maatwerktraject. Bovendien kunnen we met eigen cases aan de slag en aansluiten bij werkwijzen die al gebruikt worden in de organisatie. Veel overheden kozen voor een incompany traject met Publiec. Neem contact met ons op over de mogelijkheden. We brengen dan een offerte voor je uit.

 

Ook deelnemers in offline sessie online erbij!

Digitaal werkboek (inclusief instructievideo’s)

details

data
  • 13 & 27 Januari '22
  • 3 & 17 Maart '22
  • 19 Mei '22,
    2 Juni '22
  • 8 & 22 September '22
  • 6 & 27 Oktober '22
Kosten
€995,- inclusief btw. (Logeion leden 15% korting)
Trainer(s)
Esther Holster
Materiaal
Digitaal werkboek en digitaal theorieboek inbegrepen
Op locatie (twee dagen van 9.30-16.30 uur)
Vindt in Molenaarshuis in Delft plaats (incl. lunch)
Online (3 dagdelen van 9.30 - 13.30 uur)
Je past Factor-C toe op je eigen casus en kunt tussendoor gebruik maken van het spreekuur.