5 oktober | Burgerinitiatieven vragen om ruimte

De deelnemers meldden zich op een bijzondere locatie: waterzuivering Nieuwveer bij Breda, te gast bij waterschap Brabantse Delta. De deelnemers hadden als onderwerp ‘burgerinitiatieven’ geagendeerd. Ingmar van Meerkerk (sheets hieronder te downloaden) van de Erasmus Universiteit vertelde over hun onderzoek naar succesfactoren voor burgerinitiatieven. Ook een link naar een artikel over de bevindingen tot nu toe. Maar theorie over burgerinitiatieven is mooi, de praktijk nog veel mooier! Daarom vertelden Nathalie van der Hak en Lex de Jong (sheets hier onder te downloaden) van UrbanBoost over hun ervaringen met de overheid vanuit het perspectief van de bewoner. Beiden benadrukten het belang van een goede verbindingsofficier, liefst eentje die een neutrale rol vervult tussen overheid en inwoners met plannen. Meer informatie over de cases waar Lex bij betrokken was staat ook in dit artikel over burgerinitiatieven op Overheid in Contact.

Onze opdrachtgevers

Wij hebben voor verschillende gemeenten, waterschappen, provincies, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en overheidsinstellingen door heel Nederland mooie projecten gerealiseerd. Een kleine greep uit onze opdrachtgevers: