Vaak horen we binnen de overheid dat tegenspraak lastig én heel erg nodig is. Adviseurs moeten de ruimte krijgen, nemen en voelen om collega’s, de directie of bestuurder tegenkracht te bieden en tegenspraak toe te passen. Dit speelt ook op het niveau van overheden en de samenleving. Toch wordt van ons verwacht dat we onze rol als professional altijd pakken!

Tegenkracht bieden is nodig in een overheidsorganisatie. Hiermee omgaan in het dagelijkse werk blijkt lastig, horen we tijdens onze workshops. Het gaat makkelijker als we in positie zijn, als het veilig is en we in staat zijn vanuit diverse perspectieven naar de situatie te kijken.

Hoe ga je om met een bestuurder die iets ‘bestelt’ waar je het niet mee eens bent? Hoe ga je om met een teamleider die ‘jouw hobbel’ niet serieus neemt? Wat doe je als je collega niet levert wat is afgesproken? Of Hoe ga je om met die ‘externe’ die zaken er snel doorheen drukt?  Ondanks dat het vaak goed gaat, onderzoeken we bij Publiec ook waarom het soms niet lukt.

Publiec heeft onderzoek laten uitvoeren naar dit onderwerp. Dit heeft voldoende inzicht en handvaten geboden om medewerkers van overheden hierin te kunnen ondersteunen.

De 3 belangrijkste punten die we in de workshop behandelen zijn:

 • Creëer een speelveld voor tegenspraak
 • In positie zijn en de juiste dialoog aan kunnen gaan
 • Luisteren (naar jezelf en de ander)

Tegenkracht is een proces en tegenspraak is een uiting van die kracht. Luister, wat scheidt en wat bindt en doe dit op de diverse niveaus (hoofd, hart en intuitie). Het gaat hierbij niet om trucjes en in de workshop worden diverse methodes aangereikt, waarbij je op zoek gaat wat bij jou past en de variabelen die dit bepalen, zoals de situatie, je staat van zijn, de persoon, het moment of het onderwerp.

Wat leer je?
We volgen de stappen: het moment, in positie zijn, tegenspreken, overstijgen, staken en stoppen.

Wie geven de workshop
Daan Voskamp, die namens Publiec het onderzoek heeft gedaan. Daan is TU-student Natuurkunde en Communicatiewetenschappen, een mooie en interessante combinatie. Daan heeft diverse interviews gehouden, deskresearch verricht en samen met Publiec de workshop ontwikkeld. Esther Holster geeft samen met hem de training.

details

data
  Kosten
  € 695,-
  Trainers
  Daan Voskamp en Esther Holster
  Locatie
  Delft