Participatie, wat verstaan we eronder en hoe pak je dat aan? Hoe ga je de dialoog aan en wat kun je met de uitkomsten doen?
De roep om expertise op het gebied van inwonersparticipatie en burgerinitiatieven neemt toe bij gemeenten. De training Factor-P(articipatie) leert je alles over overheids- en bewonersparticipatie.

Wat leer je?

Tijdens de training ‘Factor-P(articipatie)’ krijg je een methode aangereikt hoe je het participatieproces goed vormgeeft en organiseert. Je krijgt beschikking over diverse modellen, theorieën en inspirerende voorbeelden. Tijdens deze training ga je praktisch aan het werk met eigen casuïstiek en passeren veel praktijkvoorbeelden de revue.

Naast een goed procesontwerp en de beschikbare ruimte voor participatie helder hebben én je goed te verdiepen in de belangen die spelen intern en extern, is aansluiten bij die omgeving cruciaal om de lokale democratie te versterken. Een constructieve dialoog tussen gemeente en samenleving start met een gedeelde visie op participatie.

Voor wie is de training bedoeld?

De cursus is geschikt voor projectleiders, beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals.

Wat is de inhoud van de training?

De training Participatie-expert heeft vijf stappen, die je toepast op eigen casuïstiek.
Vaste onderdelen in deze training zijn, onder andere:

 • Vormen van participatie
 • Waarden van jou, de organisatie en het bestuur
 • Hoe pak je het proces aan? Het maken van een plan
 • Rollen en posities in het participatieproces:
  Omgeving
  Organisatie
  Bestuur
 • Het interne en externe proces van participatie
 • Ontmoeten in de praktijk (het goede gesprek en de aansluitende bijeenkomst)

Rollen en borging

We gaan we in op vormen van participatie en waarom we doen aan participatie en zeggenschap. We besteden aandacht aan of iets proces- en waardegedreven is en wat we verstaan onder top-down, bottum-up en community-up. Ook bespreken we wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft in een participatieproces, want in de organisatie zelf en met de externe omgeving is daar nog veel om te doen. Wie is waar verantwoordelijk voor en hoe trek je écht samen op? Maar ook: hoe borg je participatie? Je leert ook hoe je vanuit de opgave blijft werken.

Inclusie en dialoog

We gaan in op het interne en externe proces en de rol van de bestuurders. Inclusie en representatief handelen en democratische waarden komen aan bod. Maar ook vormen zoals Burgerfora en Joint Fact Finding. We gaan natuurlijk ook in op jouw rol, als participatie-expert. Hoe doe ik dat dan met oog op: standaarden/maatwerk of bijvoorbeeld online/offline. En welke participatievormen kun je inzetten? Hoe stel je kaders? En we oefenen met hoe je dan in dialoog gaat tijdens een participatieproces.

De trainers

De leergang wordt gegeven door Diane Bergman en Esther Holster. We gebruiken inspirerende en energieke werkvormen en materialen. Onze trainers brengen veel praktijkervaring mee en kennen vele manier van leren.

Bij Publiec is participatie niet ‘hot’, we doen dit natuurlijk al jaren! Om de participatie-expert binnen overheden handvaten en een basis te bieden, geeft Publiec de training Factor-P(articipatie)’. We gaan in op hoe je participatie van iedereen in een overheidsorganisatie maakt én hoe je bewoners en ondernemers er van ‘laat zijn’. “De overheid is voor wat over is. De rest is van de samenleving”, aldus een van de trainers Diane Bergman. Het doel is om het overheidsdeel dan dus zo klein mogelijk te maken. Hoe krijg je bewoners in beweging en hoe ondersteun je dat als overheid? Hoe zet je bewoners en initiatiefnemers ‘aan’ en ondersteun je dat als overheid?

De training Factor-P is ontwikkeld door meerdere ervaringsdeskundigen van Publiec. Er zijn diverse modules ter aanvulling op deze aanpak, zoals dialoog, dilemmalogica, faciliteren van bijeenkomsten en sessies, initiatieven, CASI of bijvoorbeeld ons onderzoek en de aanpak ‘Participatie in de energietransitie’.

Wil je de training incompany volgen?

Deze training verzorgen we op verzoek ook op maat voor je eigen organisatie, vaak als vervolg op een Factor-C leertraject.

details

data
 • 15 & 29 Juni '23,
  6 Juli '23
Trainers
Esther Holster en Diane Bergman
Kosten
€ 1.695,-
Locatie en tijd
In Delft van 9.30 tot 16.30 uur. Incl. lunch en digitaal materiaal