Bewonersparticipatie, we kunnen er echt niet meer omheen, de coalitieprogramma’s staan er bol van, de omgevingswet en de ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ zetten dit ook in beweging. Visies en beleid bewonersparticipatie of leidraden moeten nu écht van het papier en in de praktijk gaan werken. Dat vraagt veel van beleidsmensen, projectleiders, programmamanagers, leidinggevenden en het bestuur. En natuurlijk van communicatie- en participatie-experts.

Publiec geeft al een aantal jaren de training Factor-P(articipatie) met veel enthousiaste deelnemers.

Wat leer je?

Tijdens de training ‘Factor-P(articipatie)’ krijg je een methode aangereikt hoe je het participatieproces goed vormgeeft en organiseert. Maar ook hoe je tijdens ‘de ontmoeting’ de juiste vorm van bijeenkomen en het goede gesprek kunt voeren.

Je krijgt beschikking over diverse modellen, theorieën en inspirerende voorbeelden. Tijdens deze training ga je praktisch aan het werk met eigen casuïstiek en passeren veel praktijkvoorbeelden de revue.

Naast een goed procesontwerp en de beschikbare ruimte voor participatie helder hebben én je goed te verdiepen in de belangen die spelen intern en extern, is aansluiten bij die omgeving cruciaal om de lokale democratie te versterken. Een constructieve dialoog tussen gemeente en samenleving start met een gedeelde visie op participatie.

Voor wie is de training bedoeld?

De cursus is geschikt voor projectleiders, beleidsmedewerkers, bestuurders, leidinggevenden en communicatieprofessionals.

Wat is de inhoud van de training?

Vaste onderdelen in de training zijn onder andere:

 • Vormen van participatie
 • Waarden van jou, de organisatie en het bestuur
 • Hoe pak je het proces aan? Het kom je tot een plan
 • Integraal werken
 • Impactscan
 • Een afwegingskader
 • Rollen en posities in het participatieproces: omgeving, organisatie, de communicatieprofessional, maar ook zeker het bestuur
 • Rolopvatting over eigenaarschap participatie
 • Het interne en externe proces van participatie verbinden
 • Hoe je het echt samen met de omgeving kunt doen
 • Ontmoeten in de praktijk (het goede gesprek en de aansluitende bijeenkomst)
 • Dilemmalogica
 • Validatie (wegen en verantwoorden)
 • Evaluatie

Het gaat niet alleen over hoe je de omgeving extern betrekt, maar ook hoe je voldoet aan de randvoorwaarden, opdrachtgeverschap en hoe je het externe, interne, georganiseerde en bestuurlijke krachtenveld goed in beeld hebt en houdt. En hoe je een zorgvuldig en transparant proces ontwerpt tot aan validatie en evaluatie. Hoe je tussendoor bijstelt op basis van de eerder opgehaalde inzichten en hoe je dit ook goed organiseert.

Er is ook een digitale toolbox ontwikkeld, dat prima dient als naslag, interessante voorbeelden en sjablonen. Een heel compete ondersteuning voor de organisatie!

Rollen en borging

We gaan we in op vormen van participatie en waarom we doen aan participatie en zeggenschap. We besteden aandacht aan of iets proces- en waardegedreven en gaan in op rollen en verantwoordelijkheden. Rollen en verantwoordelijkheid in een participatieproces van de ambtelijke organisatie, het bestuur, betrokken partners maar ook zeker van de bewoners en ondernemers zelf. Hoe trek je écht samen op? Hoe krijgen alle belanghebbenden ook écht een stem? Maar ook: hoe borg je participatie? Je leert ook hoe je vanuit de maatschappelijke opgave blijft werken.

Inclusie en dialoog

We gaan in op het interne en externe proces en de rol van de bestuurders. Inclusie en representatief handelen en democratische waarden komen aan bod. Maar ook vormen zoals Burgerraden en Joint Fact Finding. We gaan natuurlijk ook in op jouw rol, als participatie-expert. Hoe doe ik dat dan met oog op: standaarden/maatwerk of bijvoorbeeld online/offline. En welke participatievormen kun je inzetten? Hoe stel je kaders? En we oefenen met hoe je dan in dialoog gaat tijdens een participatieproces.

De trainers

De leergang wordt gegeven door Diane Bergman en Esther Holster. We gebruiken inspirerende en energieke werkvormen en materialen. Onze trainers brengen veel praktijkervaring mee en kennen vele manier van leren.

Bij Publiec is participatie niet ‘hot’, we doen dit natuurlijk al jaren! Om de participatie-expert binnen overheden handvaten en een basis te bieden, geeft Publiec de training Factor-P(articipatie)’. We gaan in op hoe je participatie van iedereen in een overheidsorganisatie maakt én hoe je bewoners en ondernemers er van ‘laat zijn’. “De overheid is voor wat over is. De rest is van de samenleving”, aldus een van de trainers Diane Bergman. Het doel is om het overheidsdeel dan dus zo klein mogelijk te maken. Hoe krijg je bewoners in beweging en hoe ondersteun je dat als overheid? Hoe zet je bewoners en initiatiefnemers ‘aan’ en ondersteun je dat als overheid?

De training Factor-P is ontwikkeld door meerdere ervaringsdeskundigen van Publiec. Er zijn diverse modules ter aanvulling op deze aanpak, zoals dialoog, dilemmalogica, faciliteren van bijeenkomsten en sessies, initiatieven, CASI of bijvoorbeeld ons onderzoek en de aanpak ‘Participatie in de energietransitie’.

Wil je de training incompany volgen?

Deze training verzorgen we op verzoek ook op maat voor je eigen organisatie.

Voor wie?

Deze training bieden we onder andere aan projectleiders, beleidsmensen, communicatieprofessionals, leidinggevenden en bestuurders.

details

data
 • 22 Mei '24,
  5 & 26 Juni '24
 • 11 & 25 September '24,
  9 Oktober '24
Trainers
Esther Holster en Diane Bergman
Kosten
€ 1.795,-
Locatie en tijd
In Delft van 9.30 tot 16.30 uur. Incl. lunch en digitaal materiaal