Tijdens deze masterclass van een halve dag gaan we met het college op zoek naar de (bestuurlijke) ruimte voor communicatie, het leggen van verbindingen met de organisatie en de omgeving en ook de sturingsprincipes voor bestuurders. We presenteren de ‘tien wetten voor bestuurders’ die het makkelijker maken om de politieke agenda tot een goed einde te brengen. We zoomen in op de situatie bij de eigen gemeente bij de toepassing van deze wetten. Aan het einde van dit dagdeel leggen we de resultaten voor het college vast in een communicatie- en participatiedocument, dat als basis kan dienen voor uw gemeentelijk beleid op dit punt.

Allereerst staan we stil bij het begrip communicatie en de verbinding tussen bestuur, beleid en burger. Wat houden deze begrippen voor u in en wat is uw visie op goede communicatie met de omgeving? We leggen daar diverse andere visies naast, ter inspiratie en discussie. Vervolgens kijken we naar de gemeente, de belangrijkste politieke en maatschappelijke thema’s en hoe projecten en beleidsprocessen verlopen. Hoe gaan we in de praktijk om met communicatie? En bij welke onderwerpen willen we de verbinding met de omgeving een belangrijke plek geven?

Deze masterclass is uitstekend geschikt als onderdeel voor het inwerkprogramma van nieuwe colleges van b&w of voor heidagen van het bestuur. We hebben ook een variant voor gemeenteraden van deze masterclass ontwikkeld.

details

kosten
€ 1800,-
materiaal
inbegrepen
trainers
Esther Holster en Rijk van Ark
duur
één dagdeel