Kennis delen

In 2009 is vanuit het programma ‘In actie met burgers!’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een proeftuin Factor-C gestart. In deze proeftuin delen communicatieprofessionals van 15 gemeenten hun kennis op het gebied van Factor-C: waar loop je in de praktijk tegenaan, hoe krijgen we de organisatie mee, hoe vertaal je een bestuursprogramma in kernboodschappen, wat kan onderzoek toevoegen aan omgevingsanalyses, wat vind ik  zelf nog moeilijk om toe te passen, hoe reageren beleidsmakers op deze manier van werken, enzovoort.

Werken met Factor-C

De deelnemers ontwikkelen samen de Factor-C aanpak verder en delen hun ervaringen en kennis. Dat doen ze in vier bijeenkomsten per jaar en ook digitaal op een speciale website. De ‘proeftuin van het eerste uur’ bestaat nog steeds en gaat onder begeleiding van Publiec verder met kennisdeling en -ontwikkeling. Maar inmiddels zijn natuurlijk al veel meer gemeenten aan de slag met het Factor-C gedachtengoed. Speciaal voor die gemeenten stelt Publiec een tweede proeftuin open. Want wat is er mooier dan samen met collega’s bezig te zijn met Factor-C?

“Proeftuinen Factor-C zijn iedere keer weer inspirerend. De inhoud sluit aan bij trends uit het communicatievakgebied, maar is zeker ook interessant voor collega’s van andere vakgebieden. De onderwerpen zijn vaak direct toepasbaar en de uitwisseling met collega’s uit het hele land is ook waardevol.”

Imre van der Meulen
Strategisch adviseur waterschap Brabantse Delta

 

details

data
  begeleider en organisator
  Esther Holster
  locatie(s)
  Op verschillende locaties in het land
  kosten
  € 1.200,- per jaar voor vier bijeenkomsten