Deze zomer eindelijk eens tijd om je kennis een boost te geven? Bij Publiec houden we daar natuurlijk rekening mee. Daarom organiseren wij de Factor-C Summer Course,  aan de slag met omgevingsbewust werken en ondertussen normaalgesproken genieten van het zomerse gevoel aan het  strand, maar in 2020 online, met en tropische verrassing. We werken in vier dagdelen in de tropische digitale trainingsruimte.

Deze cursus én aanpak hebben zich inmiddels bewezen als praktische methode voor beleidsmakers en projectleiders; zij leren in hun werk met communicatievraagstukken om te gaan. De deelnemers doorlopen de stapsgewijze aanpak en passen alles direct toe op hun eigen werk. Theorie wordt altijd gecombineerd met praktijk. Vaste onderdelen in het programma zijn: het gestructureerd in kaart brengen van de beleids- of projectomgeving, het formuleren van een doelgroepgerichte kernboodschap en het maken van een communicatiekalender waarin het contact met de buitenwereld van de juiste momenten en (communicatie)instrumenten en netwerken wordt voorzien.

Wat is Factor-C?

Mensen in de omgeving willen eerder betrokken worden bij beleid en projecten. Ze dragen (ervarings)kennis en suggesties aan; communicatief beleid is daarmee vaak ook beter beleid. Maar hoe maak je daar optimaal gebruik van? Hierover is uitgebreid gesproken met beleidsmakers en projectleiders bij de Rijksoverheid, de gemeenten en provincies.Daaruit kwam naar voren: verschillende communicatievraagstukken kunnen door beleidsmakers of projectleiders zelf worden opgelost, mits ze daar een handreiking bij krijgen hoe ze dat moeten doen.

Factor-C is een werkwijze met concrete ’tools’ die beleidsmakers en andere inhoudelijke mensen helpen hun communicatiekracht te vergroten en meer omgevingsbewust te werken. En het is een groot voordeel dat inhoud en communicatie minder gescheiden worden van elkaar; aparte communicatieplannen worden niet meer gemaakt. De communicatieaanpak is integraal onderdeel van het beleids- of projectvoorstel (en daarmee ook van de besluitvorming).De vaste onderdelen die in Factor-C een plek hebben gekregen zijn: analyseer je Krachtenveld, maak een aansprekend Kernverhaal en bedenk waar de actoren zijn en komen en plan deze in een Kalender.

Resultaten in praktijk brengen

Aan het einde van de cursus kan je zelf in je eigen praktijk met de stappen van Factor-C aan de slag, idee deelnemer met haar/zijn eigen project, programma of beleid. Je weet hoe je een omgeving in kaart kunt brengen, hoe je een kernboodschap formuleert en hoe je een communicatieplanning kunt maken waarbij je breder kijkt dan de middelen van de eigen organisatie. En hoe je deze stappen via een goede samenwerking tussen beleids- en communicatieprofessionals kunt vormgeven.

Jarenlange ervaring

Publiec is de enige aanbieder met meer dan 11 jaar ervaring met de Factor-C aanpak bij grote en kleinere gemeenten, provincies, rijksoverheid, kennisinstellingen en waterschappen. Deze ervaring zetten we graag in tijdens de cursus.

In company maatwerk

Het is uiteraard mogelijk om een Factor-C leertraject op maat voor je eigen organisatie te ontwikkelen. Publiec doet dat graag en vaak. De kosten per deelnemer vallen vaak aanzienlijk lager uit bij zo’n maatwerktraject. Bovendien kunnen we met eigen cases aan de slag en aansluiten bij werkwijzen die al gebruikt worden in de organisatie. Veel overheden kozen voor een incompany traject met Publiec. Neem contact met ons op over de mogelijkheden. We brengen dan een offerte voor je uit.

details

kosten
€ 995,- inclusief btw. (Logeion leden 15% korting)
locatie
dit jaar in een tropische digitale trainingsruimte
trainer(s)
Esther Holster
materiaal
inbegrepen
lunch
inbegrepen