Omgevingsbewust tot een communicatievisie komen

Bij de gemeenten Beverwijk, SED (Stedebroeck, Enkhuizen en Drechterland) en bij Zoeterwoude begeleiden wij het proces om tot een communicatievisie of communicatiebeleidsplan te komen. In het proces betrekken wij de bewoners, ondernemers, partners, interne collega’s en de bestuurders. Soms begeleiden wij de medewerkers om zelf het gesprek met de omgeving te voeren, soms bedenken wij diverse vormen en bijeenkomsten om de nuttige informatie bij de omgeving op te halen. Samen met een tekstschrijver brengen we al deze input tot een leesbaar geheel. Dit kan ook tijdens een pressure-cookingdag tot stand komen.

 

Publiec heeft met de blik naar buiten gericht een traject uitgedacht. Dat heeft ons heel veel meer dan een communicatievisie opgeleverd. Doordat Publiec de begeleiding van de sessies deed, kon ik als projectleider de handen vrijhouden voor het investeren in relaties en het aan elkaar verbinden van alle touwtjes. Fijn samengewerkt met een topresultaat!

Marion Heilig-Laan, Communicatieadviseur Team Advies Gemeente Beverwijk