Omgevingsbewust tot een communicatievisie komen

Bij de gemeenten Beverwijk, SED (Stedebroeck, Enkhuizen en Drechterland) en bij Zoeterwoude begeleiden wij het proces om tot een communicatievisie of communicatiebeleidsplan te komen. In het proces betrekken wij de bewoners, ondernemers, partners, interne collega’s en de bestuurders. Soms begeleiden wij de medewerkers om zelf het gesprek met de omgeving te voeren, soms bedenken wij diverse vormen en bijeenkomsten om de nuttige informatie bij de omgeving op te halen. Samen met een tekstschrijver brengen we al deze input tot een leesbaar geheel. Dit kan ook tijdens een pressure-cookingdag tot stand komen.