Verandercommunicatie

Verandervink

Begeleiden van Verandersessies ‘Verandering is de enige constante’ is zo’n uitspraak die je vaak hoort in overheidsland. De ene verandering in de organisatie is nog niet afgerond of de andere verandering staat al weer voor de deur. En nu komt het Ravijnjaar in 2026 er aan. Een jaar waarin taken en dienstverlening misschien anders georganiseerd …

Workshop Dilemmalogica; bewoners en overheid verbinden

‘Dilemmalogica is een manier om bij (vermeende) spanningen gedeelde grond te betreden’ Waar overheid is, is vaak ongemak. Bewoners en ondernemers ervaren dit of het nu om de komst van een windmolen gaat, de komst van nieuwkomers, sociale invulling van accommodaties, vergunningverlening, de woningopgave of het inrichten van een speelveldje. De overheid bemoeit zich immers …

Leeratelier Advieskunst

Leren adviseren is een groeiproces dat tijd nodig heeft: reflecteren op het handelen, lezen, feedback krijgen en zorgen dat je jezelf in deze rol verder ontwikkelt door in de praktijk aan de slag te gaan. In onze leerateliers kun je werken aan jouw advieskunst in een kleine, vertrouwde groep.

‘Waan van de dag’

Een goede balans vinden tussen de waan van de dag en de strategische koers die je wilt varen.

Care voor (omgevingsbewuste) webcare

In deze (online) workshop ontdek je welke positie de afdeling webcare/webredactie heeft binnen de organisatie. Je krijgt inzicht in welke informatiestromen er zijn, waar de knelpunten zitten en wat de kracht is van de webcaremedewerkers/adviseurs.

De bestuurlijke agenda

Deze masterclass voor colleges van b&w laat zien dat communicatie een kritische succesfactor is voor bestuurlijke impact.

Scrum in de praktijk

Maak kennis met deze praktische en gestructureerde werkwijze.

Workshop organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een manier om contact te maken met factoren, die aan de basis liggen van een probleem of vraagstelling. 

‘Participatie in de energietransitie: zo doe je dat’

Training die ingaat op de complexiteit van participatie in de energietransitie. Je leert hoe je met je collega’s, bestuurders, bewoners, ondernemers en initiatiefnemers het energievraagstuk aanpakt.

Workshop ‘CASI – het gedragsdoel’

In deze workshop leer je de basis van gedragswetenschap en zet je de eerste stap van CASI: het formuleren van een gedragsdoel.

Training Factor-P(articipatie)

We verkennen diverse zaken die met bewonersparticipatie te maken hebben, zoals: vormen, randvoorwaarden, afwegingen en rollen en uitdagingen, waarden etc. Maar ook hoe pak je dat aan en hoe krijg je de interne en externe omgeving mee en ga je het goede gesprek aan?

Workshop ‘Omgaan met weerstand’

In deze workshop van twee uur leer je meer over de soorten weerstand en hoe je deze weerstand vermindert of zelfs wegneemt.

Training Factor-C: omgevingsbewust werken

Factor-C helpt om de communicatiekracht van je organisatie te vergroten en zo beter en gedragen beleid te maken. En om participatieprocessen soepel en zorgvuldig te doorlopen.

Workshop Tegenkracht/tegenspraak

Vaak horen we binnen de overheid dat tegenspraak lastig én heel erg nodig is. Adviseurs moeten de ruimte krijgen, nemen en voelen om collega’s, de directie of bestuurder tegenkracht te bieden en tegenspraak toe te passen. Dit speelt ook op het niveau van overheden en de samenleving. Toch wordt van ons verwacht dat we onze …