filter op doelgroep

Training ‘faciliteren van inspirerende sessies en bijeenkomsten’

‘Faciliteren van inspirerende (online) sessies en bijeenkomsten’ ‘Deze training biedt je inzicht, handvatten, inspiratie en houvast en maakt je werk echt leuker! Je leert echt uit de groep te halen wat er qua kennis en kunde in zit!’ Tijdens deze training komen creatieve werkvormen en het ontwerpen de sessie aan bod, maar ook de juiste …

Webinar Factor-P(articipatie) | gratis

In dit webinar maak je kennis met de Cascade, een onderdeel van de leergang ‘Factor-P(articipatie); daar is toch iedereen van?’. Deze leergang biedt een werkwijze die de beleidsmedewerkers, projectleiders en communicatieprofessionals een stap verder brengt in participatie.

Workshop Tegenkracht/tegenspraak

Vaak horen we binnen de overheid dat tegenspraak lastig én heel erg nodig is. Adviseurs moeten de ruimte krijgen, nemen en voelen om collega’s, de directie of bestuurder tegenkracht te bieden en tegenspraak toe te passen. Dit speelt ook op het niveau van overheden en de samenleving. Toch wordt van ons verwacht dat we onze …

Workshop ‘Omgaan met weerstand’

In deze workshop van twee uur leer je meer over de soorten weerstand en hoe je deze weerstand vermindert of zelfs wegneemt.

Training Factor-P(articipatie)

We verkennen diverse zaken die met bewonersparticipatie te maken hebben, zoals: vormen, randvoorwaarden, afwegingen en rollen en uitdagingen, waarden etc. Maar ook hoe pak je dat aan en hoe krijg je de interne en externe omgeving mee en ga je het goede gesprek aan?

Workshop ‘CASI – het gedragsdoel’

In deze workshop leer je de basis van gedragswetenschap en zet je de eerste stap van CASI: het formuleren van een gedragsdoel.

‘Participatie in de energietransitie: zo doe je dat’

Training die ingaat op de complexiteit van participatie in de energietransitie. Je leert hoe je met je collega’s, bestuurders, bewoners, ondernemers en initiatiefnemers het energievraagstuk aanpakt.

Webinar Factor-B(estuur)

Hoe zet je als bestuurder je persoonlijke bestuurs- en communicatiekracht goed in? Hoe adviseer je je bestuurder om daarmee in lijn te blijven met de maatschappelijke opgaves en de organisatie?

Webinar ‘Faciliteren van inspirerende sessies en bijeenkomsten’ I gratis

In het webinar ervaar je één van de werkvormen uit de leergang ‘Faciliteren’ en vertellen de trainers over de opbouw van de training.

Training ‘CASI’ – Aan de slag met gedrag

In deze training leer je hoe je de interventiestrategieën van CASI toepast in overheidscommunicatie.

Workshop organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een manier om contact te maken met factoren, die aan de basis liggen van een probleem of vraagstelling. 

Webinar ‘Hoe maak je samen (online) een krachtenveld?’

In dit webinar leer je hoe je met een groep de ringen digitaal invult, online of fysiek.
Pijlen verplaatsen, actoren in een andere rol zetten, een uitdraai maken of  ingevulde ringen in je plan ‘plakken’.

Leeratelier Advieskunst

Leren adviseren is een groeiproces dat tijd nodig heeft: reflecteren op het handelen, lezen, feedback krijgen en zorgen dat je jezelf in deze rol verder ontwikkelt door in de praktijk aan de slag te gaan. In onze leerateliers kun je werken aan jouw advieskunst in een kleine, vertrouwde groep.

Workshop Dilemmalogica; bewoners en overheid verbinden

‘Dilemmalogica is een manier om bij (vermeende) spanningen gedeelde grond te betreden’ Waar overheid is, is vaak ongemak. Bewoners en ondernemers ervaren dit of het nu om de komst van een windmolen gaat, de komst van nieuwkomers, sociale invulling van accommodaties, vergunningverlening, de woningopgave of het inrichten van een speelveldje. De overheid bemoeit zich immers …