filter op doelgroep

Training Factor-C: omgevingsbewust werken

Factor-C helpt om de communicatiekracht te vergroten en zo beter en gedragen beleid te maken. En om participatieprocessen soepel en zorgvuldig te doorlopen.

Training Factor-P(articipatie)

We verkennen diverse vormen van participatie, hoe pak je dat aan en hoe krijg je de interne en externe omgeving mee?

Webinar Factor-B(estuur)

Hoe zet je als bestuurder je persoonlijke bestuurs- en communicatiekracht goed in? Hoe adviseer je je bestuurder om daarmee in lijn te blijven met de maatschappelijke opgaves en de organisatie?

Factor-B sessie: sturen op impact

Maak als bestuurder het verschil met communicatie.

Scrum in de praktijk

Maak kennis met deze praktische en gestructureerde werkwijze.

De bestuurlijke agenda

Deze masterclass voor colleges van b&w laat zien dat communicatie een kritische succesfactor is voor bestuurlijke impact.

Workshop ‘Omgevingsbewust Circulair’

Help actief mee met circulair ondernemen.

Workshop Dilemmalogica; bewoners en overheid verbinden

‘Dilemmalogica is een manier om bij (vermeende) spanningen gedeelde grond te betreden’ Waar overheid is, is vaak ongemak. Bewoners en ondernemers ervaren dit of het nu om de komst van een windmolen gaat, de komst van nieuwkomers, sociale invulling van accommodaties, vergunningverlening, de woningopgave of het inrichten van een speelveldje. De overheid bemoeit zich immers …