‘Factor-C krijgt een steeds belangrijkere rol in organisaties’

Jane Poerwoatmodjo volgde de training Factor-C en vertelt waarom deze van belang is in haar werk als communicatieprofessional en community builder

In mijn werk staat de kracht van verbinding centraal. Het begint met oprecht aandacht geven en luisteren. Vervolgens moet je als persoon, maar ook als organisatie, de moed hebben hebben om je kwetsbaar op te stellen en de uitdaging aangaan om samen nieuwe dingen uit te proberen. Deze visie vind ik ook terug in Factor C. Een prachtige methodiek die mij helpt om strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Met, naast een helder stappenplan, ook veel praktische modellen en werkvormen.

Het verschil maken met Factor C

,,Ik zie in mijn werk dat de factor communicatie gelukkig een steeds belangrijkere plek krijgt in organisaties. In het hart van de beleidsontwikkeling. Met Factor C kan ik echt sámen met projectleiders, beleidsadviseurs en specialisten communicatief beleid maken en uitvoeren. De pijlers van Factor C zijn voor mij niet nieuw, maar helpen ons als team wel om ieder vanuit onze eigen expertise en ons eigen netwerk analyses te doen die nodig zijn om de juiste keuzes te maken. De stip op de horizon staat daarbij vanaf het begin centraal en is voor iedereen duidelijk.”

Oprechte aandacht

“Door echt te luisteren krijg je begrip voor de verschillende doelgroepen met hun specifieke vragen/emoties. Daardoor weet je ook welke rollen er zijn en welke invloed de spelers hebben. Zo kun je als communicatieadviseur op maat heldere kernboodschappen formuleren. Met ook aandacht voor het proces en de tijdlijn en het kiezen van de juiste kanalen. In de online training van PublieC krijg je veel praktijkvoorbeelden. Dat vind ik heel erg fijn. Tegelijkertijd kun je aan een eigen case werken, zodat je aan het eind van de rit ook echt een concreet plan van aanpak hebt waarmee je direct aan de slag kunt.”

Samen bouwen aan een plek waar je mag zijn wie je bent

“Als verbinder bouw ik in buurten aan relaties en netwerken om mensen vanuit hun eigen passie en talenten te activeren en daarmee sociale verandering tot stand te brengen. Luisteren, verbinding, co-creatie, bewonersparticipatie en storytelling zijn voor mij hierbij sleutelwoorden. De verbindende kracht van Factor C zorgt daarbij voor een goede samenwerking met en afstemming tussen lokale partijen en buurtprofessionals. Door in buurten te luisteren naar verhalen en dromen van bewoners en ze vervolgens aan elkaar te verbinden, ontstaat een krachtige energie die duurzaam een sociale, leefbare en veilige thuisplek creëert.”

Jane Poerwoatmodjo

Doe ook mee aan een training Factor-C en meld je hier aan.