Open gesprek wordt spannender

Iedereen aan zet

Dat een open gesprek steeds spannender wordt voor veel medewerkers bij de overheid is volgens het trendrapport voor overheidscommunicatie ‘Iedereen aan zet’ o.a. een gevolg van een onder oppervlakte aanwezig ongenoegen en wantrouwen van veel inwoners tegenover de overheid. Tel daar de toenemende druk vanuit de pers en de publieke opinie bij op en je hebt een recept voor een ‘gesloten’ gesprek waarbij geen verkeerd woord mag vallen.

Wij herkennen dit bij Publiec maar al te goed wanneer we trainingen geven bij diverse opdrachtgevers.  Zowel extern als intern binnen de eigen organisatie. “Kunnen we wel met raadsleden/bestuurders praten?”, “Ik stuur wel een mail want als ik bel kan ik verkeerd geciteerd worden”. En “Als ik bel, krijg ik mogelijk lastige vragen en kan ik niet verder”.

Een open gesprek biedt kansen

Dit terwijl een open gesprek zo belangrijk is en juist kansen biedt. Een open gesprek waar verschillende dilemma’s, belangen en standpunten boven tafel komen. Waar tegenstellingen en afwijkende meningen ook echt gehoord worden. Ja, dat brengt irritatie en gedoe met zich mee. En dat ontwijken we van nature liever. De rol van de communicatieadviseur is hier belangrijk: juist wanneer gesprekken vastlopen of lastig zijn.

Ook intern is samenwerking en een open gesprek nodig. Met communicatieprofessionals, projectleiders, beleidsmedewerkers, bestuurders en mogelijk andere stakeholders. Je komt perspectieven tegen waar je nog niet eerder aan gedacht had. Je geeft samen betekenis aan het verhaal en pas dan kan je als overheid goede oplossingen bieden.

Hoe doe je dit?

Maar hoe doe je dat een open gesprek voeren wanneer iemand vanuit zijn eigen (vakmatige) invalshoek en expertise oordeelt, meningen spuit en stevige aannames doet. Een open deur misschien, maar het begint met goed luisteren en open vragen stellen. Je eigen visie nog even achterwege laten. Samenvatten wat je gehoord hebt. Als je goed aansluit en de visie van de ander erkent, dan zie je iemand letterlijk ‘openen’. Dan kan je het open gesprek voeren en wordt het in plaats van spannend misschien wel heel interessant.

Meer weten?

Niet voor iedereen is het voeren van een open gesprek makkelijk. Publiec biedt trainingen aan als ‘In contact of verkeerd verbonden’ waarbij we met een acteur oefenen voor een open gesprek. Je krijgt praktische handvatten mee en leert hoe je verbaal en non-verbaal ook de ander beweegt tot een open gesprek. Meer weten of van gedachten wisselen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op via info@publiec.nl of 06 – 51114473.

 

Esther Holster, directeur Publiec