Proeftuin Almere 15-9-2022 | organisatie-opstellingen | van wie is participatie?

We startten een organisatie-opstelling over een ‘jongerenchillplek’, onder begeleiding van Christian Scheres (van Publiec). We kregen goed beeld bij waar de schoen wrong. Kort hebben we andere posities gekozen en zagen dat dit soort kwesties vraagt om goed integraal intern werken voor je ‘naar buiten gaat’. Eén aanspreekpunt vanuit de gemeente en een gelijkwaardige opstelling. Ook naar de diverse jongeren, hen te begeleiden bij een gelijkwaardig gesprek onderling. De presentatie van Christian: opstellingen.

Foto’s: Almere familie opstelling, almere buiten

Jerome Scheltes van de  gemeente Almere nam ons mee in hoe zij participatie op dit moment georganiseerd hebben (Participatie voor bijeenkomst Factor-C). Daarna hebben we met elkaar verkend wat nu de ideale situatie is:

  1. een participatie-expert waar iedereen bij terecht kan op strategisch niveau
  2. een club collega’s die helpen bij het ontwerp en uitvoering van participatieprocessen
  3. de hele organisatie moet communicatief en participatief zijn
  4. bij bepaalde functies hoort kennis thuis en er moet een hulpbron zijn.

Dit is nog heel divers bij gemeenten belegd. Vaak wordt naar de afdeling Communicatie gekeken. Het merendeel van de deelnemers van de proeftuin zijn van mening dat een combinatie van bovenstaande ideaal is. Dus een club collega’s die kan bijstaan, waarbij communicatie over de participatie bij het team Communicatie ligt.

Foto: almere participatie

Onze opdrachtgevers

Wij hebben voor verschillende gemeenten, waterschappen, provincies, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en overheidsinstellingen door heel Nederland mooie projecten gerealiseerd. Een kleine greep uit onze opdrachtgevers: